2017 m. gegužės 31 d., trečiadienis

Dailės paroda "Naujųjų laikų menas-meniniai judėjimai ir kryptys".

Modernizmas (fovizmas, kubizmas, futurizmas, ekspresionizmas, dadaizmas, abstrakcionizmas, siurealizmas, artdeco) yra kultūrinis periodas, užsimezgęs XIX a. viduryje ir pasireiškęs mene, architektūroje, muzikoje, literatūroje, taikomuosiuose menuose ir kituose kultūriniuose reiškiniuose. Modernizmo pradžia, 1890-1910 m. 
Postmodernizmas (primityvizmas, pop menas/popartas, kinematinis, optinis menas, minimalusis menas, konceptualusis, kūno menas, žemės menas, fluxus, video menas, fotorealizmas, medijos menas, elektroninis menas) – sunkiai apibrėžiamas terminas, tačiau gali būti nusakomas kaip tam tikrų kritinių, retorinių, strateginių nuostatų visuma, asocijuojama su skirtingumo, pasikartojimo, simuliakro, hiper-realybės koncepcijomis, destabilizuojančiomis kitas – būvio, identiteto, istorinio progreso, episteminio tikrumo, vienareikšmiškumo idėjas. Postmodernizmo idėjos pasireiškė filosofijoje, mene, literatūroje, architektūroje, dizaine, istorijos interpretavime ir bendrai kultūroje nuo XX a. pabaigos. Modernizmo pradžia po 1950 m. ir iki dabar.
 A. Šapokos gimnazijos 2b, 2c, 2d mokinių dailės paroda "Naujųjų laikų menas-meniniai judėjimai ir kryptys". 
Mokytojas Gintaras Stanislovėnas