2014 m. gruodžio 17 d., trečiadienis

Piešinių paroda „Formų kaita“

Gruodžio 17 d. gimnazijos II-o aukšto viduriniame trikampyje atidaryta mokytojo Gintaro Stanislovėno mokinių (2a, 2b, 2c ir 2d klasių) piešinių paroda „Formų kaita“.






2014 m. gruodžio 11 d., ketvirtadienis

Internetinė paroda "Ilgas išlaikymas"


Rūta Katinaitė 4d



Dovilė Jovaišaitė 4d



Ieva Kurkulytė 4b



Elinga Lauciūtė 4d



Greta Meškauskaitė 3a







Ieva Lesmanavičiūtė 3e




Aurelija Guigaitė 4a




Akvilė Žeimytė 3a






Paulius Karūža 4a




Eglė Palikšaitė 4d






Ernesta Datkūnaitė 4d





Eva Gasytė 4b




Justina Šileikytė 4e






Osvaldas Kostinas 4a





Domantė Kairytė 4c






Žilvinas Damicijonas 4e


Indrė Danilevičiūtė 4e



 Inga Šinkūnaitė 4b



Marius Šuminas 4d









Meilė Ignatavičiūtė 4c



 Dominyka Kriaučelytė 4b










Paulius Kudaba 3c



Redas Urbanas 3c



Gabija Gustauskaitė 3a



Saivara Isakaitė 4d



Domantė Viliūnaitė 3a