2019 m. sausio 30 d., trečiadienis

Internetinė paroda "Be patyčių"


Austėja Ruskonytė, 3c


Erikas Prakopjevas, 3a
 


 Saulė Guoda Kunčinaitė, 3c


 Viktorija Valaitytė, 3d


Austis Mačerauskas, 4b


Audinga Belovaitė, 3d

 Erika Strazdaitė, 3a


 Justinas Mačiulis, 1a


 Neda Sinicaitė, 3c


 Saulė Strazdaitė, 3d 


Simona Vrublevičiūtė, 3a


 Žilvinas Drunga, 3a


 Pijus Gimbutis, 3d


2019 m. sausio 26 d., šeštadienis

"Halls winter rally 2019"

Reportažas: Tautvydas Juknevičius 4d
Pijus Gimbutis 3d
Drunga Žilvinas 3a